Services

PARTE – PARTS

Ons parte-afdeling is toegewy om ons boere te help met enige part op enige trekker, trok, implement, masjienerie en meer.
Vanaf elektriese parte, algemene parte tot by gespesialiseerde onderdele.
Kontak ons gerus vir die beste kwotasies. Indien ons pryse jou nie beïndruk nie, gesels met ons en so sal ons beslis verder soek vir nog beter pryse.

Oorspronklike parte asook “aftermarket” parte beskikbaar en bekombaar. Enige part wat nie dadelik by ons beskikbaar is nie, poog ons om dit so vêr moontlik binne 24-uur by ons te hê.
________________________________________

Our parts department is dedicated to helping our farmers with any part on any tractor, truck, implement, machinery and more.
From electrical parts, general parts to specialized parts.
Please contact us for the best quotes. If our prices do not impress you, talk to us and we will definitely look for even better prices.

Original and aftermarket parts available and available. Any party that is not immediately available to us will endeavor to have it with us within 24 hours.

WERKSWINKEL – WORKSHOP

Ons besit van ‘n volledige werkswinkel met 3 gekwalifiseerde tegnikuste wat vanaf trekkers, trokke, implemente en masjienerie kan diens en regmaak. Ons doen selfs wiel balansering op voertuie. Ons tegnikuste is ook beskikbaar met twee volledige toegeruste voertuie beskikbaar vir enige velddienste.

Ons werktuigkundiges poog altyd om die diens of herstelwerk op u trekker, trok, implement en meer so gou as moontlik en tot die beste van hul vermoë af te handel.
Skakel die kantoor gerus vir enige besprekings.
________________________________________

We have a complete workshop with 3 qualified technicians who can service and repair anything from tractors, trucks, implements and machinery. We even do wheel balancing on vehicles. Our mechanics are also available with two fully equipped vehicles available for any field service.

Our mechanics always strive to complete the service or repairs on your tractor, truck, implement and more as soon as possible and to the best of their ability.
Please call the office for any bookings.

WERKSWINKEL – WORKSHOP

Ons besit van ‘n volledige werkswinkel met 3 gekwalifiseerde tegnikuste wat vanaf trekkers, trokke, implemente en masjienerie kan diens en regmaak. Ons doen selfs wiel balansering op voertuie. Ons tegnikuste is ook beskikbaar met twee volledige toegeruste voertuie beskikbaar vir enige velddienste.

Ons werktuigkundiges poog altyd om die diens of herstelwerk op u trekker, trok, implement en meer so gou as moontlik en tot die beste van hul vermoë af te handel.
Skakel die kantoor gerus vir enige besprekings.
________________________________________

We have a complete workshop with 3 qualified technicians who can service and repair anything from tractors, trucks, implements and machinery. We even do wheel balancing on vehicles. Our mechanics are also available with two fully equipped vehicles available for any field service.

Our mechanics always strive to complete the service or repairs on your tractor, truck, implement and more as soon as possible and to the best of their ability.
Please call the office for any bookings.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi